Brugerdeltagelse

Brugerinddragelse bidrager til Frinova Videns- og Kompetencecenters arbejde

Mennesker der har gjort brug af psykiatrien og socialpsykiatrien har en helt unik og personlig indsigt herfra og kan derfor konstruktivt bidrage til Frinovas arbejde. Desuden ved vi, at brugerinddragelse underbygger den enkelte borgers empowerment og recovery.

Der findes mange forskellige niveauer af brugerdeltagelse. Både medarbejdere og deltagende borgere bør være bevidste om, i hvilken grad og hvilken form for deltagelse, der er tale om; indirekte involvering, informering, konsultation, formidling, partnerskab, delegeret indflydelse/magt eller brugerkontrol.

En nødvendig skelnen, når man arbejder med brugerdeltagelse, er også at overveje, hvorvidt borgeren, der indgår i samarbejdet, udelukkende repræsenterer sig selv og egne perspektiver, eller om borgeren repræsenterer en større gruppe af borgere og taler på deres vegne.