Om Frinova

Frinova tilbyder både kompetenceudviklende aktiviteter samt indsamler og formidler viden

Frinova Videns- og Kompetencecenters primære mål er, at personer med psykiske eller sociale udfordringer oplever aktivt medborgerskab og lever selvstændige liv. Derfor tilbyder Frinova foredrag, workshops og kurser, der bygger bro mellem socialpsykiatrien og det omkringliggende samfund. 

Vores aktiviteter tilrettelægger vi selv eller i samarbejde med andre. Vores deltagere kan både være med til allerede tilrettelagte kurser og selv arrangere foredrag eller workshops.

Frinova udgiver løbende materiale, der formidler vores tilbud og indsatser eller informerer om relevant viden. Vi udgiver med henblik på at kunne dele vores viden og erfaringer med både deltagere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter i og udenfor socialpsykiatrien.

Frinovas to vigtigste arbejdsopgaver er at:

1. Tilbyde kompetenceudviklende aktiviteter
2. Indsamle og formidle viden

 

Se vores publikationer og materiale

Læs mere om Frinovas kurser, forløb og foredrag.

 

 

Hvordan arbejder Frinova?

De metoder, vi bruger, er blandt andet brugerinddragelse, samskabelse og social innovation.

Det betyder, at vi arbejder vi med brugerinddragelse i forhold til udviklingsarbejdet. I dette såkaldte ’back stage’- arbejde har vi derfor praktikanter og medarbejdere med brugererfaring ansat på kontoret. Mennesker der har gjort brug af psykiatrien og socialpsykiatrien har en helt unik og personlig indsigt herfra og kan derfor konstruktivt bidrage til Frinovas arbejde. Desuden ved vi, at brugerinddragelse underbygger den enkelte borgers empowerment og recovery.

For at bygge bro mellem socialpsykiatrien og samfundet forsøger vi at lave flest mulige aktiviteter i samskabelse med enten det private, foreninger, Region Hovedstaden eller andre kommunale instanser.

Vores sociale innovation kommer i spil i vores måde at lave udviklingsarbejde på. Her inddrager vi designprocesser og prototyper, typiske innovationsredskaber, for at kunne bryde de lidt for vante arbejdsrammer i centret.