Om Frinova

Frinova tilbyder både kompetenceudviklende aktiviteter for personer med psykiske eller sociale udfordringer

Frinova Videns- og Kompetencecenters primære mål er, at personer med psykiske eller sociale udfordringer oplever aktivt medborgerskab og lever selvstændige liv. Derfor tilbyder Frinova foredrag, workshops og kurser, der kan udvikle deltagernes kompetencer, så de kan indgå i sociale fællesskaber og begå sig i samfundet.

Vores aktiviteter tilrettelægger vi selv eller i samarbejde med andre. Vores deltagere kan både være med til allerede tilrettelagte kurser og selv arrangere foredrag eller workshops.

Læs mere om Frinovas kurser, forløb og foredrag.

 

Hvorfor Frinova

Frinova understøtter en udvikling af kompetencer, så personer med psykiske eller sociale udfordringer kan deltage aktivt i samfundet og leve selvstændige liv.

Hvordan arbejder Frinova

De metoder, vi bruger for at nå dette mål, er blandt andet brugerinddragelse, samskabelse, social innovation, frivillighed og peer to peer.

Det betyder, at vi arbejder vi med brugerinddragelse i forhold til udviklingsarbejdet. I dette såkaldte ’back stage’- arbejde har vi derfor praktikanter og medarbejdere med brugererfaring ansat på kontoret.

For at bygge bro mellem socialpsykiatrien og samfundet forsøger vi at lave flest mulige aktiviteter i samskabelse med enten det private, foreninger, Region Hovedstaden eller andre kommunale instanser.

Vores sociale innovation kommer i spil i vores måde at lave udviklingsarbejde på. Her inddrager vi designprocesser og prototyper, typiske innovationsredskaber, for at kunne bryde de lidt for vante arbejdsrammer i centret.

Frivillighed er en essentiel faktor i Center Nordvest og koordineringen og udviklingen af frivilligindsatsen står Frinova for.

Lige nu er der ca. 50 frivillige i centeret, hvoraf ca. 25 arbejder i en såkaldt peer to peer-funktion – frivillige med brugererfaring.

Hvad gør Frinova

Frinovas to vigtigste arbejdsopgaver er at

  1. Tilbyde kompetenceudviklende aktiviteter
  2. Indsamle og formidle viden

Vores kompetenceudviklende aktiviteter består blandt andet af kurser, foredrag, workshops og andre aktiviteter, der bygger bro mellem socialpsykiatrien og det omkringliggende samfund.

I forbindelse med kommunalvalget i København i november 2017 er dette års tema ’Demokrati’. Temaet får indflydelse på en stor del af indholdet i de udbudte kurser og aktiviteter.

Frinova udgiver løbende materiale, der formidler vores tilbud og indsatser eller informerer om relevant viden. Vi udgiver med henblik på at kunne dele vores viden og erfaringer med både deltagere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter i og udenfor socialpsykiatrien.

Du finder vores publikationer og materiale i linket til højre øverst på siden.