Stemmer på Kanten

07.06.2017
  • ""
Lisbeth Zornig holdt foredrag i Center Nord-Vest for omkring 30 fra lokalområdet, der alle ville høre om Stemmer på Kanten

Lisbeth startede med at fortælle, at hun kommer fra en familie med 3 søskende. Hun er vokset op med alkohol, overgreb og misbrug. Lisbeth mødte i sin barndom et system, hvor det var nogle voksne fra institutioner, der tog sig af hende. Lisbeth er det man kalder mønsterbryder og som hun selv beskriver det, så er det fordi hun mødte nogle voksne, der investerede sig selv i hendes liv. Lisbeth fik en studentereksamen og tog en videregående uddannelse inden for økonomi. 

Senere blev Lisbeth formand for Børnerådet. Efter karrieren som børnerådsformand, startede Lisbeth en tænketank og det var ud fra denne tænketank, at ideen til Stemmer på Kanten, blev etableret. Formålet var, at få de udsatte til at stemme, da det var kendt, at kun 31 % af alle kontanthjælpsmodtagere stemte. 

Lisbeth fortalte om arbejdet med Stemmer på Kanten, der kom i stand inden sidste kommunalvalg: Stemmer på Kanten opererede i hele landet, drevet af frivillige og nogle lønnede medarbejdere. Deres opgave var at få arrangeret debatmøder mellem politikere og tage ud og møde de udsatte, hvor de udsatte var. 

Det handlede kort og godt om, at få de udsatte til at komme til stemmeurnerne og som Lisbeth udtrykker det, så er stemmer magt. Hun har i sin tid som Børnerådsformand og i sin opvækst oplevet manglende samarbejde på tværs af sektorerne. Både lovgivningsmæssigt og organisatorisk og hvis man skal påvirke dette system, skal politikerne møde de udsatte borgere det handler om, og borgerne skal stemme så der kan ske forandring. 

Lisbeth fortalte om hele forløbet, om hvordan de havde stemt dørklokker for at få folk ud. Hvordan de havde besøgt værtshuse, for at få folk til at deltage og hele det kæmpe arbejde, der var i processen med at trække vore udsatte borgere til stemmeurnerne og forklare dem vigtigheden af at deltage i demokratiet. 

Resultatet af denne kampagne var, at 9,2 % flere kontanthjælpsmodtagere stemte ved sidste kommunalvalg. Stemmer på Kanten må siges at have haft en effekt. Dog langt fra hvad Lisbeth kunne ønske sig. 

Hele processen har været både spændende og meget hård, men det gode der er kommet ud af det, er både en højere valgdeltagelse og også et sammenhold blandt dem, der deltog i Stemmer på Kanten. Både blandt medarbejdere og frivillige. Blandt de frivillige i Stemmer på Kanten blev også udsatte borgere interesseret og gik ind i det store arbejde. De gik fra at være brugere og borgere til at være aktivister. De havde noget at stå sammen om og det hjalp.

Nu står vi foran et kommunalvalgt igen til efteråret og Lisbeths kunne ønske sig, at nogen vil fortsætte en sådan kampagne, så der kan komme flere udsatte til stemmeurnerne. 

Blandt deltagerne til foredraget, var medlemmer fra Stemmer på Kanten og de sagde, at de ville fortsætte. Måske ikke landsdækkende, da det er et kæmpe arbejde, men så bare i København. 

Blandt deltagerne var også et par politikere, der meget gerne ville stille op til disse debatmøder.

Lisbeth siger i samme moment, at det krav hun havde stillet til politikerne var, at de ikke skulle skændtes indbyrdes, for det var der ingen der fik noget ud af. De skulle opføre sig anstændigt overfor hinanden og det lykkes. Hele denne kampagne er beskrevet og dokumenteret på (hjemmeside), så den er et besøg værd.